podcast icon

עמיה ליבליך, איך להתכונן להיות זקן?

שמואל רוזנר מדבר עם עמיה ליבליך על גיל, נשיות, אהבת אדם, תומכי נתניהו, משיחי שקר, פעלתנות, השפה העברית, מלחמות, הפלות – ועל היכולת להקשיב