תקנון האתר

 

* בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר בהתייחסות לשני המינים. 

 1. האתר של מיזם הקיפוד והשועל (להלן: “האתר”) נמצא בבעלות שמואל רוזנר בע”מ. באתר חנות שבאמצעותה ניתן לרכוש כותרים מקטלוג הספרים של המיזם.

 2. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: משתתף) מצהיר ומתחייב בפעולתו זו כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי בעלי האתר או מי מטעמם.

  “פעולה באתר” משמעה – כל הרשמה לאתר, כל השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר.

 1. רשאי לבצע פעולה באתר כל מי שהוא תושב מדינת ישראל בן 16 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) שיש ברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות והמקובלות בישראל.

 2. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה, או שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי לתשלום. הפרטים שיימסרו באמצעות האתר יישמרו בחברה ולא יועברו לשום גורם אחר.

 3. הגשת פרטים אישיים כוזבים היא בגדר עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו .

 4. מיזם הקיפוד והשועל אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הספרים שתמונותיהם מופיעות באתר. תמונות הספרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.

 5. מחירי הספרים כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש. מחירי המשלוחים כוללים מע”מ ומצוינים בנפרד.

 6. החיוב אינו מיידי אלא מתבצע רק אם המוצר זמין במלאי, ובהתאם לאספקת המוצר ללקוח. משלוח המוצרים ללקוח יבוצע עד 18 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט תקלות שאינן בשליטת מיזם הקיפוד והשועל.

 7. במקרה שהמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 30 יום ממועד משלוח ההזמנה), יישלח משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).

 8. מיזם הקיפוד והשועל לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

 9. מיזם הקיפוד והשועל לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

   

 10. מיזם הקיפוד והשועל שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה – הכול על פי שיקול דעתו הבלעדי. כן הוא שומר לעצמו את הזכות לקיים מבצעי מכירה מעת לעת.

   

 11. בלי לגרוע מהאמור לעיל:

  אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מיזם הקיפוד והשועל כגון תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר או לחלופין סגרים או כל כוח עליון אחר יפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או אספקת המוצרים או יעכבו את מכירת המוצרים באופן מלא או חלקי, רשאי
  מיזם הקיפוד והשועל להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה. גם במקרה של שינוי מדיניות מיסים או היטלים שתתרחש בין מועד פרסום המוצר לבין רכישתו יהיה מיזם הקיפוד והשועל רשאי אך לא חייב לבטל את העסקה. כך גם במקרה של טעות באתר בתיאור המוצר ו/או במחירו ו\או בתנאי התשלום רשאי מיזם הקיפוד והשועל לבטל את העסקה.

 12. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, אם בוטלה עסקה על ידי הלקוח בטרם נשלחה ההזמנה ללקוח, יבוצע החזר בתוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה. היה וההזמנה נשלחה ללקוח, יבוצע החזר בתוך 14 יום מעת שהמוצר הוחזר למיזם על חשבון הלקוח, ונמצא במצב תקין. במידה והלקוח יבקש לבטל את העסקה משום שהמוצר שסופק ללקוח לא תאם את ההזמנה, ישא המיזם בעלות השבת המוצר למיזם.

 1. מיזם הקיפוד והשועל שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת כפי שימצא לנכון.

 

 

0
  סל הספרים
  הסל ריקחזרה לחנות