podcast icon

יהודה פרל, בסוף נהיה עבדים של הבינה המלאכותית?

‏שיחה מאתגרת עם מחבר ״ספר המה והלמה״ על תרנגולים וברומטרים, למידת מכונה, טוב ורע, סטטיסטיקה בייסיאנית, סולם הסיבתיות, בית ספר בבני ברק, גלילאו ודקארט. ובעיקר – על סיבה ותוצאה